ArtikelBeritaDoaDunia Islam

5 Doa Mujarab Agar Dihindarkan dari Penyakit

DDHK.ORG – Doa merupakan hal penting dan tak bisa ditinggalkan, Tak terkecuali berdoa untuk selalu dihindarkan dari penyakit.

Kesehatan adalah sesuatu yang mahal. Menjaga kesehatan adalah keharusan agar supaya bisa melakukan rutinitas dengan baik. Selain berolahraga, mengonsumsi makanan yang sehat lagi halal, juga menerapkan pola hidup sehat, berdoa kepada Allah SWT selaku Sang Pencipta dan pemilik alam semesta adalah keharusan.

Berikut doa-doa mujarab yang biasa dipakai untuk dijauhkan dari penyakit:

1. Doa Terhindar dari Wabah
Doa dijauhkan dari penyakit pertama supaya terhindar dari wabah atau penyakit menular. Berikut ini adalah doanya:

Allahumma inni a‘udzu bika minal barashi, wal jununi, wal judzami, wa sayyi’il asqami.

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lepra, gila, kusta, dan penyakit-penyakit buruk”

2. Doa Meminta Kesehatan dan Keselamatan
Rasulullah biasanya membaca doa ini setiap pagi dan sore. Tujuannya adalah untuk memohon kepada Allah supaya diberikan kesehatan dan keselamatan. Bacaan untuk dijauhkan dari penyakit ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Berikut ini adalah doanya:

Allahumma inni as-alukal ‘afiyah fid dunyâ wal akhirah, allahumma inni as-alukal ‘afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, allahumma-stur ‘auratî wa amin rau‘atî.

Artinya: “Ya Allah, aku memohon keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku (aib dan sesuatu yang tidak kayak dilihat orang) dan tentramkanlah aku dari rasa takut.”

3. Doa Meminta Diangkat dari Penyakit
Doa ini ditujukan untuk meminta diangkat dari penyakit. Doa ini diucapkan oleh Rasulullah ketika mendoakan sahabatnya.

Allahumma rabban nasi, adzhibil ba’sa. Isyfi. Antas syafi. La syafiya illa anta syifa’an lā yughadiru saqaman.

Artinya: “Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit. Berikanlah kesembuhan karena Kau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri”

4. Doa Agar Diberi Kesehatan
Doa ini bisa diamalkan agar diberi kesehatan dan dijauhkan dari penyakit.

Allahumma inni a’uzubika min zawaali ni’matik. Wa tahawulli ‘afiyatik, wa fujaa ati niqmatik, wa jamii’i sakhotik.

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung kepada-Mu dari hilangnya nikmat yang telah Engkau berikan, dari ubahnya kesehatan yang Engkau anugerahkan, dari siksa-Mu yang datang secara tiba-tiba, serta dari segala murka-Mu”.

5. Doa Dijauhkan dari Penyakit Ain
Ain merupakan salah satu penyakit hati yang berasal dari mata dan menimbulkan perasaan iri, dengki, hasad, dan takjub secara berlebihan. Untuk menghindarkan diri dari ain, berikutyang bisa dibaca:

U’iidzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaithaani wa hammatim, wa min kulli ‘aynin lammah. Allahumma barik fiihi wa laa tadhurrah.

Artinya: “Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan setan, binatang beracun dan dari pengaruh ain (pandangan mata) yang jahat.

Itulah 5 doa dijauhkan dari penyakit yang bisa Anda amalkan. Dengan mengetahui doa dijauhkan dari penyakit, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. [DDHK News]

Baca juga:

×