Artikel

Bahaya Harta yang Tidak Dikeluarkan Zakatnya

zakatZakat sama wajibnya dengan rukun Islam yang lain –syahadat, shalat, puasa, dan haji bagi yang mampu.

Harta yang tidak dizakati atau dikeluarkan zakatnya tidak akan berkah. Hal itu juga berarti ada sebagian hak kaum dhuafa (fakir miskin dan sebagainya) yang turut kita makan.

Selain itu, jika enggan mengeluarkan zakat, bukan saja menyalahi syariat Islam atau mengingkari rukun Islam (kufur), tapi juga akan membuat rezeki kita tertahan.

Dari Asma’ binti Abi Bakr, Rasulullah Saw bersabda:

Janganlah engkau menyimpan harta (tanpa menzakatinya/menyedekahkannya). Jika tidak, maka Allah akan menahan rezeki untukmu.”

Dalam hadits Riwayat Bukhari disebutkan:

Infaqkanlah hartamu. Janganlah engkau menghitung-hitungnya (menyimpan tanpa mau bayar zakat dan sedekah). Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan berkah rezki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu.” (An-Nawawi, Riyadhus Shalihin).

Rasul Saw juga menegaskan, “Sedekah (zakat/infak) itu tidaklah mungkin mengurangi harta”. Kalau dilihat dari sisi jumlah, harta tersebut mungkin saja berkurang. Namun dari sisi keberkahannya justru bertambah. Lagi pula, Allah SWT berjanji akan menggantinya dengan yang lebih baik dan banyak.

Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.” (QS. Saba’: 39). Wallahu a’lam. (Abu Faiz/localhost/project/personal/ddhongkong.org/ddhongkong.org).*

Baca juga:

×